Groep 4

De digitale lessen van Beleefomgeving hebben als doel om de leerlingen nauw te betrekken bij datgene wat om hen heen gebeurt. De onderwerpen gaan uit van hun belevingswereld. De getoonde filmpjes geven daar informatie over en moeten ervoor zorgen dat de kennis vergroot wordt en dat er interesse wordt gewekt voor de natuur om ons heen.