Vrijwilligerswerk

Als pensionado verzuip je in je vrije tijd wordt vaak gedacht. Dat is ook zo maar die tijd ben je zo weer kwijt aan je gezin, je hobby’s en je vrijwilligerswerk. Nu valt dat laatste, vrijwilligerswerk nog wel mee, want je moet je niet te veel binden aan allerlei afspraken waardoor je je andere hobby’s niet kan uitoefenen.